BTricks

Showing posts with label Thị Trường. Show all posts
Showing posts with label Thị Trường. Show all posts

Thị trường giấy tiêu dùng: Giấy mỏng, tiền dày

Dù chỉ chiếm 2,5% trong thị trường ngành giấy bao gồm giấy in báo, giấy viết, giấy bao bì, nhưng phân khúc giấy tiêu dùng (tissue) lại có...
Read More

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG GIẤY VÀ SẢN PHẨM GIẤY QUÝ II/2012 VÀ DỰ BÁO QUÍ III/2012- P2

II. Những tồn tại và giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh của ngành giấy Việt Nam và những đề xuất, kiến nghị 1. Những tồn tại của...
Read More

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG GIẤY VÀ SẢN PHẨM GIẤY QUÝ II/2012 VÀ DỰ BÁO QUÍ III/2012- P1

A. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC I. Thị trường giấy và sản phẩm giấy 6 tháng đầu năm 2012 1. Nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ giấy trên thị...
Read More

THỊ TRƯỜNG GIẤY 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 VÀ DỰ BÁO

-Giá bột giấy thế giới biến động không đồng đều: bột NBSK tăng, BHK và giấy in báo giảm. -Tiêu thụ giấy trong nước khó khăn, nhập khẩ...
Read More